O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Wdrażanie programu Just in time

Wprowadzenie programu Just in time obliguje przedsiębiorstwa do dokonania wielu analiz wstępnych. Po pierwsze organizacja powinna podejmować działania w celu osiągnięcia racjonalnej samowystarczalności, koncentrować się na produktach i usługach, które mają mocną i stabilną pozycję oraz na stabilnych możli