O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Korzyści wynikające z prowadzenia handlu w Internecie

Sieć znosi część barier, które ograniczają klasyczny handel. Handel elektroniczny otwiera zupełnie nowe perspektywy dla tych, którzy potrafią go właściwie wykorzystać. Z drugiej strony Internet, rozciągając się ponad granicami miasta, kraju, czy kontynentu wymusza ogromną konkurencję. Oprócz tego, że j