O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Produkt w turystyce

Produktem jest wszystko to, co zaspokaja ludzkie potrzeby i wymagania. Jest nim więc: dobro materialne, usługa, czynności, osoby, miejsce, organizacja, pomysły oraz idea. Z punktu widzenia turystyki ważnym produktem jest miejsce, rozumiane jako fragment powierzchni Ziemi z jej zasobami środowiska naturalnego i kulturowego.