O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Gwarancje i poręczenia bankowe na przykładzie PeKaO S.A. cz. 3

W 1999 roku spadek tempa wzrostu gospodarczego wywołał rozwój sektora bankowego między innymi aktywa banku wzrosły o około 14% wobec ponad 28% w 1998 roku. Z kolei niższe stopy procentowe, zmniejszenie skłonności do oszczędzania i wysoki wzrost popytu konsumpcyjnego wyznaczyły tempo wzrostu depozytów i kredytów (wed