O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Giełda Papierów Wartościowych

GPW, Giełda Papierów Wartościowych, inwestowanie, inwestycje, finanse, biznes,

Pierwsza giełda powstała w 1531 r. w Antwerpii. Miała charakter, jak z resztą zdecydowana większość giełd aż do XIX w., towarowo-pieniężny. Dla rozwoju giełd fundamentalne znaczenie miało założenie w 1565 r. Royal Exchange - giełdy pieniężnej w Londynie. Wyspecjalizowane giełdy zajmujące się wyłącznie papierami wartościowymi powstały dopiero w pierwszej połowie XX w., chociaż pionierską instytucją w tym temacie była bezsprzecznie New York Stock Exchange – można powiedzieć, że NYSE stała się giełdą papierów wartościowych jeszcze pod koniec XIX w.

Współczesne giełdy papierów wartościowych mają charakter profesjonalnych instytucji rynku kapitałowego. Stanowią oś rynku, miejscem w którym kapitał jest oferowany, wyceniany i alokowany (chociaż może należałoby użyć określenia - transferowany). Podstawową działalnością giełdy jest publiczne organizowanie i przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

Według ujęcia prawnego, giełdę określa się jako zespół osób i środków technicznych, zorganizowanych w celu kojarzenia ofert sprzedaży i nabycia papierów wartościowych przy założeniu, że wszyscy uczestnicy rynku papierów wartościowych mają jednakowy dostęp do informacji rynkowej, w tym samym czasie i w jednakowych warunkach zbywania i nabywania praw.

Wielkość i siła oddziaływania giełdy na gospodarkę zależy od wielu czynników, w szczególności od znaczenia i rozmiarów rynku kapitałowego, na którym pełni rolę pośrednika, przede wszystkim od:
- wartości obrotów
- płynności papierów wartościowych, którą określa ich kapitalizacja, ilość spółek akcyjnych, średnia wartość transakcji, liczba sprzedanych akcji
- zaufania do danego rynku i giełdy wszystkich uczestników, a głównie inwestorów
- bezpieczeństwa i możliwości zdobycia kapitału
- możliwości lokat kapitałowych o różnym stopniu ryzyka i dochodu

Jedną z najważniejszych cech jakie giełda mieć powinna jest jej przejrzystość funkcjonowania. Oznacza to, że inwestor musi być dokładnie poinformowany o wszystkim co się dzieje na giełdzie, w szczególności o przebiegu operacji giełdowych. Ważne jest także, aby system notowań papierów wartościowych był łatwy do zrozumienia i obliczenia (skomplikowane procedury i algorytmy obliczania kwotowań w poważnym stopniu ograniczają zaufanie inwestora).

Giełda musi także zapewniać właściwą skalę koncentracji popytu i podaży, co oznacza, że inwestor musi mieć pewność, że jego decyzje inwestycyjne zostaną zrealizowane (natychmiast), transakcje zostaną dokonane po kursie realnym i według ustalonych zasad, a rozliczenie transakcji będzie szybkie i poprawne (przykładowo, na GPW czas rozliczania transakcji, w trakcie którego kapitał inwestora jest całkowicie zamrożony, wynosi 3 dni).

To Cię zainteresuje: Istota i funkcje kredytu cz. 1

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *