O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Dystrybucja w marketingu

Pojęcie dystrybucja może być traktowane jako synonim pojęcia udostępnianie produktów. W tym znaczeniu decyzje w zakresie dystrybucji można rozumieć jako ustalenia określające dostępność produktów na rynku nabywców.Dystrybucja to określenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa związanej z przemieszczanie