O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Ścieżki wdrażania systemu zapewnienia jakości ISO

Przedsiębiorca przed przystąpieniem do opracowania i wdrożenia systemu zapewnienia jakości musi zdefiniować politykę i strategię działania swojej organizacji. Gdy już podejmie decyzję o wdrożeniu systemu bardzo istotnym problemem staje się przekonanie wszystkich pracowników o zasadności planowanego przedsięwzięci