O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Macierze działań strategicznych

Zadaniem menedżerów przedsiębiorstwa jest utrzymanie jego istnienia i rozwoju pomimo zmian rynkowych. Realizacja tego zadania polega, z jednej strony, na poszukiwaniu rynków, na których firma może skutecznie konkurować, zaś z drugiej – na pozyskiwaniu zasobów koniecznych do uzyskania i/lub utrzymania przewagi konkuren