O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Definicja bankowości elektronicznej

banki, biznes, bankowość elektroniczna, karty płatnicze, karty kredytowe,

Nie istnieje jedna, kompleksowa definicja bankowości elektronicznej i jej odmian. Należy jednak na wstępie zaznaczyć, że nie jest ona tożsama z bankowością internetową. Rada Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich definiuje bankowość elektroniczną jako formę usług oferowanych przez banki polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera (lub innego urządzenia elektronicznego, np. bankomatu czy telefonu) i łącza telekomunikacyjnego.

Takie rozumienie bankowości elektronicznej (electronic banking lub e-banking) jest jednoznaczne z określeniem „zdalna bankowość”. Podkreśla ono „bezkontaktową” formę realizacji usług bankowych, która umożliwia korzystanie z usług banku bez konieczności odwiedzania go. Bankowość elektroniczna oznacza więc wszystkie usługi, przy świadczeniu których kontakt między bankiem i klientem odbywa się drogą elektroniczną.

Istnienie bankowości elektronicznej w danym kraju jest warunkowane prawnym usankcjonowaniem możliwości prowadzenia bankowych rozliczeń pieniężnych przy użyciu elektronicznych nośników informacji i możliwości transgranicznego świadczenia usług finansowych, w tym bankowych. Polskie prawo bankowe, wprowadzone ustawą z 29 sierpnia 1997 r., zezwala na tę formę rozliczeń bezgotówkowych przeprowadzonych za pośrednictwem banków, choć ciągle brakuje szczegółowych niezbędnych aktów wykonawczych.    

Rodzaje bankowości elektronicznej

Podział systemów bankowości elektronicznej może być dokonywany według różnych kryteriów. Za podstawowe kryterium wyodrębnienia rodzaju bankowości elektronicznej można przyjąć formę urządzenia elektronicznego za pośrednictwem którego klient korzysta z usług banku. Podział ten opiera się na różnych elektronicznych kanałach dystrybucji, wykorzystywanych do komunikowania się pomiędzy bankiem a klientem.

Elektroniczne kanały umożliwiające nabywanie usług bankowych to:
- telefon stacjonarny i komórkowy,
- komputer osobisty, smartfon
- urządzenia obsługujące karty płatniczych / karty kredytowe (m.in. bankomaty, EFTPOS-y),
- inne urządzenia elektroniczne takie jak: telewizja kablowa, pager, fax, kiosk elektroniczny itd.

Taki sposób klasyfikacji pozwala wyróżnić odpowiednio podstawowe rodzaje bankowości elektronicznej: telephone-banking, PC-banking, szeroki wachlarz usług związanych z kartami płatniczymi, TV-banking itp.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *