O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Definicja i konstrukcja biznes planu

Definicja i powody sporządzania biznes planuBiznes plan jest szczególnego rodzaju planem planistycznym pokazującym w jaki sposób przedsiębiorstwo ma zamiar wdrożyć przedsięwzięcie gospodarcze dążąc do rozpoczęcia działalności, rozwoju lub  poprawy efektywności. Biznes plan sporządzany jest co najmniej