O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Czym jest przedsiębiorstwo i jakie jest jego znaczenie? cz. 2

biznes, własny biznes, firma, przedsiębiorstwo, zysk, produkt, produkcja, koszty, wynagrodzenie, działalność gospodarcza, gospodarka, rynek, finanse, zarządzanie finansami, prawo, ekonomia, umowa, konkurencja, ryzyko, majątek,

Działalność gospodarcza może być również prowadzona przez dwie lub więcej osób fizycznych, to znaczy, że mogą znaleźć się powody dla których, samodzielny przedsiębiorca gotowy będzie zawrzeć prawa do samodzielnego zarządzania swoim majątkiem. Powstaje wówczas spółka cywilna. Aby utworzyć spółkę muszą znaleźć się wspólnicy, którzy wspólnie określają cel, zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz udostępnią środki wyodrębnione z ich osobistych zasobów a przeznaczone do realizacji wspólnie postawionego celu.

Każda spółka wymaga określonego wzajemnego zaufania partnerów oraz ich niezawodności. Szczególnie niebezpieczne są dla spółek osób cywilnych zbyt duże różnice w potencjale finansowym poszczególnych udziałowców. W sytuacjach krytycznych z reguły partner wnoszący niski udział przegrywa i jest wykluczany. Prowadzenie działalności przez osoby fizyczne w formie spółki cywilnej nie zmienia faktu, że podmiotem gospodarczym pozostają nadal osoby fizyczne.

Podmioty gospodarcze będące osobami prawnymi mają tą cechę, że zaciera się w ich zewnętrznej działalności skład osobowy właścicieli przedsiębiorstwa. W stosunkach zewnętrznych występują nie konkretne osoby, lecz organy osoby prawnej (zarząd, dyrekcja). Odpowiedzialność majątkowa właścicieli za zobowiązania przedsiębiorstwa w przypadku osób prawnych jest ograniczona. Zasady tworzenia organizacji i funkcjonowania tych przedsiębiorstw określają stosowane unormowania prawne, których urzeczywistnienie stanowi najczęściej statut. Przepisy ustawowe regulują także zasady sprawozdawczości i rewizji finansowej. Ma to istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych i w ocenie spełnienia funkcji powierniczej nad majątkiem oraz ocena efektywności tego majątku. Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, tak i tu występują różnorodne formy przedsiębiorstw.

W warunkach polskich podstawowymi formami prawnymi przedsiębiorstw mających osobowość prawną i powoływanych dla prowadzenia działalności gospodarczej są: przedsiębiorstwa państwowe i komunalne, spółdzielnie, spółki kapitałowe, a także mające mniejsze znaczenie przedsiębiorstwa zagraniczne i fundusze.

Tak więc podsumowując, poszczególne formy prawne przedsiębiorstw z jednej strony zapewniają korzyści, a z drugiej natomiast mogą powodować wzrost kosztów. Dlatego podejmując decyzje co do formy prawnej przedsiębiorstwa z reguły bierze się pod uwagę długi okres, w którym powinien być maksymalny zysk. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa zależy również od rozwiązań prawnych. Chodzi tu o ograniczenia wynikające z przepisów prawa, oznacza to, że nie każda forma prawna może być przyjęta w każdym przedsiębiorstwie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *