O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Kształcenie a wymagania wobec pracowników

Kształcenie a wymagania wobec pracowników Ukształtowany w pierwszych latach istnienia Polski Ludowej system oświatowo – wychowawczy, był rozwijany i doskonalony w zależności od potrzeb i możliwości państwa. Zarówno jego kształt, jak i funkcje determinowały przede wszystkim zachodzące w Polsce przeobrażenia polityczne, gospodarcze i kulturalne oraz