O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Strategia cenowa a marketing mix

Oprócz ceny mierzonej wydatkami pieniężnymi, ponoszonymi przez odbiorców, oferta organizacji non profit często związana jest z kosztami o charakterze niematerialnym ponoszonymi przez odbiorcę. Może to być konieczność rezygnacji z wyznawanych wartości, prezentowanych opinii, poglądów czy zapatrywań na świat, zmian