O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Cena w przedsiębiorstwie non profit

Napisane 15.12.2020 przez BiznesPlan.me

Tagi: biznes, cena, zarządzanie, marketing, ekonomia, firma, przedsiębiorstwo,

Cena jest kluczowym narzędziem marketingowego oddziaływania na rynek. Poziom ceny jest zdeterminowany z jednej strony możliwościami sprzedaży produktu turystycznego, a z drugiej - jego właściwościami funkcjonalnymi i jakością. Na cenę wpływają także nakłady ponoszone na promocję, ponieważ aktywizacja sprzedaży kosztuje. Zbyt kosztowny marketing może jednak ukształtować cenę, która napotyka barierę popytu. Cena jest jedną z najważniejszych informacji o produkcie, którą sprzedawca przekazuje nabywcy.

W warunkach swobodnej gry rynkowej cena określonego produktu świadczy bowiem o jego wartości użytkowej. Jest także wskaźnikiem prestiżu produktu i prestiżu firmy. Jest to cokolwiek, z czego osoba musi zrezygnować w zamian za jednostkę nabywanego dobra lub usługi zakupionej, otrzymanej lub spożytej. Wyraża więc pewien stosunek wymiany wartości między kupującym a sprzedającym i w tym ujęciu może przybierać formy na przykład opłaty, składki członkowskiej, procentu od pożyczki, myta, honorarium, wpisowego, prowizji, pensji lub kosztu wstępu.
Tak więc cena nie tylko określa wartościowo ujęte koszty związane z wyprodukowaniem i sprzedażą produktu, lecz także pełni wiele ważnych społecznie funkcji. Z tego powodu jest domeną nie tylko firm biznesu, lecz posługują się nią także organizacje non-profit.

Cena w organizacjach non-profit pełni odmienną rolę niż w działalności gospodarczej, ponieważ z racji przyjęcia priorytetu misji społecznej ponad zyskiem może ona być równa kosztom lub nawet od nich niższa, gdy odbiorcy nie są w stanie zapłacić ceny gwarantującej osiąganie zysku. Tym samym jej atrakcyjność, a w konsekwencji przyczyniać się do podnoszenia skuteczności podjętych działań.

Jest elastycznym narzędziem umożliwiającym organizacji w sposób szybki, nawet bez zmiany cech produktu, ingerencję na rynku.

Organizacje non-profit wyrażają wartość swoich produktów nie tylko za pomocą ceny, lecz głównie w postaci opłaty, składki, udziału itp. Warunki ich funkcjonowania w gospodarce rynkowej wywołały bowiem ich aktywność ekonomiczną nakierowaną na zdobywanie dodatkowych środków na działalność ponad te, które otrzymują z budżetu państwa, gmin czy fundatorów. Wiele organizacji non-profit „włączyło się” więc do środowiska przedsiębiorczego (biznesu), rozszerzając odpłatne linie produktu, by sprzedawać produkty lub usługi.

W literaturze przedmiotu akcentuje się następujące funkcje cen dóbr publicznych, a mianowicie:
- redystrybucyjna w zakresie dóbr i usług istotnych z punktu widzenia korzyści zewnętrznych
- zapobiegająca marnotrawstwu i racjonalizująca korzystanie z dóbr i usług publicznych zgodnie z potrzebami
- informacyjna, bodźcowa i regulacji sygnałów rynkowych
- alokacyjna względem zasobów publicznych

 W pewnych sytuacjach organizacja non-profit może dążyć do finansowego uniezależnienia od zewnętrznych źródeł finansowania w celu uproszczenia działalności i kierowania jej tylko do klientów, chociaż w rzeczywistości organizacji polskich można uznać to tylko za możliwość teoretyczną.

Kształtowanie polityki ceny, realizowanej przez organizację non-profit obejmuje następujące elementy:
- zmniejszanie kosztów niematerialnych,
- wybór celów
- wybór podstawy ceny
- zmiany wielkości ceny

To Cię zainteresuje: Specjalistyczne produkty bankowe

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *