O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Target czyli grupa docelowa reklamy

Identyfikacja oraz charakterystyka docelowej grupy odbiorców i motywów nimi kierujących to najważniejszy element każdej działalności reklamowej. Należy możliwie jak najdokładniej zbadać potencjalnych nabywców, poznać i zrozumieć ich sposób postępowania oraz motywy, które nimi kierują podczas dokonywania decyzji