O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Napisane 24.04.2021 przez BiznesPlan.me

Tagi: analiza finansowa, długi, finanse, biznes, analiza SWOT, bilans, firma, zysk, ekonomia, rynek, pożyczki, kredyty, kapitał, gotówka,

Wskaźnikowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa stanowi rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych i oparta jest na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej jest zalecana z wielu powodów, a przede wszystkim dlatego, że:
- charakteryzuje różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
- celowo dobrany zestaw wskaźników umożliwia badanie trendów i progresji na przestrzeni co najmniej kilku lat
- stwarza szansę porównań z przeciętnymi wskaźnikami dla branży
- wskazuje sposoby, możliwości i niezbędne usprawnienia jeżeli organizacja jest zarządzana mniej efektywnie niż konkurencyjne firmy może wyjaśnić spadek zysku i potencjalne możliwości jego wzrostu

Wskaźniki ujmuje się w grupach o zbliżonej treści ekonomicznej i prezentuje w zestawach. Wyodrębnia się mianowicie:
- wskaźniki płynności finansowej
- wskaźniki sprawności działania
- wskaźniki struktury finansowej
- wskaźniki rentowności, zyskowności
- wskaźniki rynkowe

Należy także zauważyć, że analiza wskaźnikowa pozwala raczej na bardzo pobieżną ocenę sytuacji finansowej firmy. Do istotnych ograniczeń należy zaliczyć to, że wskaźniki nie dostarczają pełnych informacji o przyczynach występujących zjawisk czy działań gospodarczych. Podstawową ich zaletą jest jednak to, że pozwalają identyfikować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, a także mogą być źródłem informacji o szansach i zagrożeniach w jego działalności bieżącej i rozwojowej.

Wskaźniki płynności są wykorzystywane w analizie zdolności firmy do regulacji zobowiązań krótkoterminowych. Płynność finansowa firmy oznacza jej zdolność do upłynnienia aktywów. Do oceny płynności finansowej firmy wykorzystuje się najczęściej następujące wskaźniki:
- wskaźnik bieżącej płynności finansowej
- wskaźnik podwyższonej płynności finansowej
- wskaźnik wypłacalności gotówkowej
- wskaźnik relacji kapitału obrotowego netto do aktywów ogółem

To Cię zainteresuje: Produkt w marketingu

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *