O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

analiza finansowa, długi, finanse, biznes, analiza SWOT, bilans, firma, zysk, ekonomia, rynek, pożyczki, kredyty, kapitał, gotówka,

Wskaźnikowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa stanowi rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych i oparta jest na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej jest zalecana z wielu powodów, a przede wszystkim dlatego, że:
- charakteryzuje różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
- celowo dobrany zestaw wskaźników umożliwia badanie trendów i progresji na przestrzeni co najmniej kilku lat
- stwarza szansę porównań z przeciętnymi wskaźnikami dla branży
- wskazuje sposoby, możliwości i niezbędne usprawnienia jeżeli organizacja jest zarządzana mniej efektywnie niż konkurencyjne firmy może wyjaśnić spadek zysku i potencjalne możliwości jego wzrostu

Wskaźniki ujmuje się w grupach o zbliżonej treści ekonomicznej i prezentuje w zestawach. Wyodrębnia się mianowicie:
- wskaźniki płynności finansowej
- wskaźniki sprawności działania
- wskaźniki struktury finansowej
- wskaźniki rentowności, zyskowności
- wskaźniki rynkowe

Należy także zauważyć, że analiza wskaźnikowa pozwala raczej na bardzo pobieżną ocenę sytuacji finansowej firmy. Do istotnych ograniczeń należy zaliczyć to, że wskaźniki nie dostarczają pełnych informacji o przyczynach występujących zjawisk czy działań gospodarczych. Podstawową ich zaletą jest jednak to, że pozwalają identyfikować mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, a także mogą być źródłem informacji o szansach i zagrożeniach w jego działalności bieżącej i rozwojowej.

Wskaźniki płynności są wykorzystywane w analizie zdolności firmy do regulacji zobowiązań krótkoterminowych. Płynność finansowa firmy oznacza jej zdolność do upłynnienia aktywów. Do oceny płynności finansowej firmy wykorzystuje się najczęściej następujące wskaźniki:
- wskaźnik bieżącej płynności finansowej
- wskaźnik podwyższonej płynności finansowej
- wskaźnik wypłacalności gotówkowej
- wskaźnik relacji kapitału obrotowego netto do aktywów ogółem

To Cię zainteresuje: Istota i funkcje kredytu cz. 1

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *