O biznesie Planowaniu i Pomysłach na biznes

Trochę o tym. Trochę o tamtym. Zawsze wokoło biznesu.

Co to jest bankowość elektroniczna?

Bankowość elektroniczna to pojęcie nowe, używane powszechnie zaledwie od kilku lat. Podstawowym instrumentem przyczyniającym się do wykreowania mody na bankowość elektroniczną stał się Internet, ale nie wolno zapominać, że pionierami bankowości elektronicznej były karta płatnicza i telefon. Dokonywanie transakcji